Tanácsadás családi vállalkozások számára

Családi vállalati tanácsadás

Családi vállalkozások számára építünk speciális irányítási rendszert, amely biztosítja a sikeres generációváltást és a generációk harmonikus együttműködését

Családi vállalkozások számára nyújtott tanácsadói- és mediációs szolgáltatásunk célja rendezni a családtagok cégeikben vállalt tulajdonosi- és ügyvezetői/egyéb szakmai vezetői szerepeit, valamint a céges- és magán vagyon elosztását; generációváltás esetén pedig a fentiek kiegyensúlyozott generációs transzferét.

[icon icon="kt-icon-diamond" size="14px"]

Projetjeink két fő típusa a generációváltás (utódlás) és a generációk együttműködése.
A projektek az alábbi fő kérdéseket rendezik: 

- társasági forma és cég(csoport) struktúra kialakítása, átalakítása (generációváltás)
- üzletrészek, osztalék- és szavazati jogok finomhangolása
- üzletrészek családon belüli- és kívüli kereskedésének feltételei
- családtagok vezetői pozícióinak meghatározása
- családtagok felvételének és szakmai előmenetelének feltételei
- családtagok javadalmazásának és támogatásának keretei
- céges- és magánvagyon-transzfer terv (generációváltás)
- utódlási stratégia átadás-átvételi tervvel (generációváltás)
- vezetői utánpótlás- és szervezetfejlesztési terv (generációváltás)

[icon icon="kt-icon-diamond" size="14px"]

 

MIÉRT IGÉNYEL KÜLÖNLEGES MEGKÖZELÍTÉST EGY CSALÁDI CÉG?

Aki nap mint nap a családtagjaival dolgozik és érintett a cég(ek)ben akár tulajdonosi-, akár operatív szinten tudja, hogy a családi szál kölünösen bonyolulttá teheti a legegyszerűbbnek tűnő üzleti és szakmai kapcsolatokat is. 

 

A családi vállalkozások bonyolult szervezetek, hiszen keverednek bennük a családi-, a tulajdonosi- és a menedzsment szerepek, érdekek. A családi vallakozóknak minden egyes pillanatban ebben a három szerepben kell gondolkodniuk, hogy helyes üzleti döntéseket hozhassanak, amelyek a családi kapcsolataik számára sem hátrányosak. Nem csak a generációváltás nehéz, hanem a család generacióinak együttélése is. 

 

A családi vállalkozások belső rendszere 2,5-szer bonyolultabb, mint a nem családi cégeké. Ennek az az oka az, hogy a nem családi cégekre jellemző tulajdonosi és a céges dimenziók (3) összefonódása mellett megjelenik a család dimenziója (+4) is, és - ahogy a baloldali ábrán is látható - 7 érdekrendszer működik párhuzamosan. Érthető tehát, hogy a családi cégek vezetése rendkívül összetett, konfliktusokkal teli feladat.

[icon icon="kt-icon-diamond" size="14px"] 

Az általunk nyújtott megoldás

A családi vállalkozások és vállalatok vezetésének összetett feladatát azáltal tesszük lehetővé ügyfeleink számára, hogy tanácsadói és mediációs munkánk során felállítjuk a családi vállalati irányítási rendszer szükséges döntéshozó szerveit és fejlesztési terveit az alábbiak szerint: 

A családi vállalati irányítási rendszer különleges (1) döntéshozó szervekkel és (2) fejlesztési tervekkel egészíti ki a nem családi vállalkozások irányítását, ami hagyományosan a taggyűlésből, vezetői értkezletekből és üzleti stratégiából áll.

(1) A családi vállalati irányítási rendszer különleges döntéshozó szervei a családi fórum és menedzsment fejlesztési bizottság. Előbbinek a generációk harmonikus együttélésében van kulcsszerepe, utóbbi pedig a családi vállalkozások utódlási-generációváltási folyamata során nélkülözhetetlen.  

(2) A családi vállalati irányítási rendszer különleges fejlesztési tervei a családi alkotmány, a családi terv, az utódlási terv, válságterv, menedzsment fejlesztési terv és a vagyontranszfer terv. Ezek a tervek szintén a családi vállalkozások generációinak együttélésének és a generációváltás szervezeti-, anyagi-, szakmai- és családi kérdéseit segítik rendezni. 

[icon icon="kt-icon-diamond" size="14px"] 

Pojektjeink során egyéni igényekhez igazítva egészítjük ki az Ügyfél cégirányítási rendszerének már működő elemeit (pl. taggyűlés, ügyvezetés, válságterv) az alábbiakban bemutatott különleges családi cégirányítási elemekkel. 

Döntéshozó szervek

 [accordion][pane title="Családi fórum" start=open]

A Családi fórum a családi alrendszer döntéshozó szerve, következésképpen érdekegyzetői-, döntéshozói minőségében a családi érdekeket helyezi a tulajdonosi és a szervezeti érdekek elé. A rendszeresen (havonta-negyedévente) ülésező Családi fórumon döntik el a családtagok, hogy a családi cég anyagi-, tárgyi-, szervezeti és egyéb erőforrásait hogyan hasznosítsák/vegyék ki a családtagok számára (pl. házépítés céljából). Családi cégek esetében első a család érdeke, ezért időrendben a Családi Fórumon születnek meg a leghamarabb a tisztán a családtagok magánjellegű érdekeit támogató döntések. Ezeket majd a Tagyűlés és a Menedzsment fejlesztési bizottság tulajdonosi- és szervezeti érdekeket támogató döntései fognak ellensúlyozni. 

[/pane][pane title="Taggyűlés"]

A Taggyűlés a tulajdonosi alrendszer döntéshozó szerve, következésképpen érdekegyzetői-, döntéshozói minőségében a tulajdonosi érdekeket helyezi a családi és a szervezeti érdekek elé. A Taggyűlés (vagy közgyűlés) a gazdasági társaságok legfőbb döntéshozó szerveként legalább évente egyszer tulajdonos érdekeket egyeztet és érvényesít. Családi cégeknél a Tagyűlés ellensúlyozza a családtagok magánjellegű érdekeit azáltal, hogy tisztán a tulajdonosok befektetői érdekeire (hozam, megtérülés, osztalék) összpontosít.  

[/pane][pane title="Ügyvezetés"]

Az Ügyvezetés a céges alrendszer döntéshozó szerve, amely a tulajdonosok akaratát hajtja végre a cégben operatív szinten. Az ügyvezető évente legalább egyszer a taggyűlésen számol be a tulajdonosoknak munkájáról, illetve kap újabb megvalósítandó célkitűzéseket tőlük. Főleg a kisebb létszámú családi cégenél a tulajdonos(ok) és az ügyvezető(k) személye meg is egyezhet (pl. tulajdonos-ügyvezető fiú jelent a tulajdonos apjának), ezért ez a döntéshozó szerv kiemelt figyelmet érdemel.  

[/pane][pane title="Menedzsment fejlesztési bizottság"]

A Menedzsment fejlesztési bizottság a cég (vagy szervezet) legfőbb döntéshozó szerve, következésképpen érdekegyzetői-, döntéshozói minőségében az üzleti-szervezeti érdekeket helyezi a családtagok és a tulajdonosok érdekekei elé. A Menedzsment fejlesztési bizottség felel a megfelelő felső- és középvezetői utánpótlásért, vagyis  - különösen generációváltások alkalmával - az itt hozott döntéseknek kulcsszerepe van a sikeres vezetői transzferekben. Az itt hozott döntések kompetencia- és érdemi alapon nevelik és választják ki a cég túléléséhez nélkülözhetetlen vezetőket. 

 

[/pane][/accordion]

 

Fejlesztési tervek

 [accordion][pane title="Családi alkotmány" start=open]

A Családi alkotmány a családi alrendszer fejlesztési terve. A családtagok közti lelkiismereti-szervezeti megállapodásként egy ország alkotmányához hasonlóan alapvető jogokat és kötelezettségeket szabályoz. Ezek a megállapodások jogi közőerővel bíró dokumentumok (pl. társasági szerződés, szindikátusi megállapodások, vagyonközösségi megállapodások, munkaszerződések, tanulmányi szerződések és egyéb jognyilatkozatok) szerkesztésével megerősíthetőek. 

[/pane][pane title="Útódlási terv" start=open]

Az Utódlási terv a három alrendszer középpontjában a családi vállalkozás folytonosságtervezésének legfontosabb fejlesztési eleme. Mivel a családi cég(ek) a család fő egzisztenciateremtő eszköze, az Utódlási terv egyszerre képviseli a család, a tulajdonosok és a szervezet érdekeit. Az Utódlási tervben kerülnek rögzítésre döntések az utódok személyéről, a jövőbeni cégstruktúráról, az üzletrészek elosztásáról, a vezetői pozíciókról és az átadás-átvétel pontos menetéről. 

[/pane][pane title="Menedzsment fejlesztési terv"]

A Menedzsment fejlesztési terv a céges (vagy szervezeti) alrendszer fejlesztési terve és így a Menedzsment fejlesztési bizottság döntéseinek formába öntött változata, annak íránymutatója. A Menedzsment fejlesztési tervben kerül rögzítésre a kiválasztott vezetetők és vezető jelöltek személyes- és szakmai fejelsztésének pontos terve, bleértve a költségtervet, az időtervet és a konkrét képzési programokat. 

[/pane][pane title="Válságterv"]

A Válságterv a három alrendszer középpontjában a családi vállalkozás folytonosságtervezésének (az Utódlási terv mellet a) másik legfontosabb fejlesztési eleme. A Válságterv hirtelen felmerülő kockázati események, pl. az ügyvezető(k)/tulajdonos(ok) betesége, halála, házasság felbomlása vagy egyéb külső, pl. gazdasági/pénzügyi/jogi/üzleti válság esetére hozott intézkedési terv azzal a céllal, hogy hirtelen változás esetén a szokásos üzletmenet minél kevesebb megszakítással folytatódhasson.  

[/pane][pane title="Vagyontranszfer terv"]

A Vagyontraszfer (vagy vagyonátadási) terv a családi és a tulajdonosi érdekek összehangolását segíti elő. Generációk együttélése esetén a vagyontranszfer terv elsősorban a céges vagyon és a családtagok (és családi ágak) magánvagyonát rendezi (=ki mit és hogyan vehet ki a cégből). Generációváltás esetén a vagyontranszer terv a céges vagyon és a családi vagyon átadó- és átvevő generáció közti mozgását rendezi (=az utódok milyen formában és mikor kapják meg a vagyoni eszközöket). 

[/pane][pane title="Családi terv"]

A Családi terv a családi alrendszer fejlődését segíti elő azáltal, hogy a Családi fórumon történő egyeztetésekkel párbeszédet folytat a saládtagok és családi ágak élethelyzetének változásairól és az ahhoz kapcsolódó - elsősorban anyagi - igényekről. A legfontosabb témák a tanulmányok, költözés, házasságkötés-válások, családalapítás, betegség stb.

[/pane][/accordion]

 

Hogyan dolgozunk

- Tanácsadási projektekről és mediációs munkánkról  -

Tanácsadói és mediációs munkánkat az Ügyfél és az adott probléma egyedi sajátosságaihoz igazított projektek keretében végezzük. Munkánk első szakasza jellemzően vitarendezésből (mediáció) áll annak érdekében, hogy a cégben érintett családtagok megfogalmazhassák igényeiket és, hogy helyreállítsuk a köztük (és egyéb vezetők/kollegák között) lévő kapcsolatok minőségét. Ezt követi a tanácsadási szakasz, amelynek során a családtagok megállapodásai mentén bevezethetjük a szükséges változásokat a fent bemutatott családi vállalati irányitási rendszer keretében. 

Egy projekt időtartama az adott problémától függően jellemzően egy és négy hónap (4-16 hét) az alábbi példákkal szemléltetve:

  • Példa 1: Eseti vitarendezés: 3-5 hét
  • Példa 2: Utódlási terv készítése: 6-10 hét
  • Példa 3: Utódlási terv és családi alkotmány készítése: 12-14 hét
  • Példa 4: Vitarendezés, Utódlási terv és családi alkotmány készítése: 14-16 hét

A 4-16 hetes projektek igény esetén egymásra építhetőek, bővíthetőek és/vagy újabb célkitűzésekkel megismételhetőek. Konzultációs és mediációs üléseinket Benczúr utcai irpdánkban tartjuk, míg szükség és igény szerint ez módosítható az Ügyfél irodájára vagy harmadik (semleges) helyszínre. 

 

[icon icon="kt-icon-diamond" size="14px"]

 

 

Díjszabás

 

  • Tanácsadói projektek: 120.000 Ft + ÁFA / hét (Pest megyén kívül 150.000 Ft + ÁFA / hét)
  • Mediáció: 45.000 Ft + ÁFA / ülés / fő (egy ülés 1,5-3 órát vehet igénybe) 
  • Eseti tanácsadás: 25.000 Ft + ÁFA / megkezdett óra
  • Érdeklődés: az első konzultáció díja 15.000 Ft + ÁFA / óra

[icon icon="kt-icon-diamond" size="14px"]

 

 

Csapatunk - kapcsolatfelvétel

Családi vállalati tanácsadási szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségeinken vagy
közvetlenül Horváth Dénes családi vállalati tanácsadóval a horvath.denes@csaladivallalkozasokrol.hu e-mail címen.
Tovább az irodai elérhetőségekre