GYAKORI KÉRDÉSEK

Válaszainkkal segítünk tájékozódni szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Görgessen le és a megfelelő címszavak alatt találjon választ kérdéseire védjegyoltalommal, design/formatervezési-mintaoltalommal, szerzői joggal, szerződésekkel, stratégiai-, és általános kérdésekkel kapcsolatban. 

NYISSA MEG A LENYÍLÓ DOBOZOKAT A '+' JELRE VALÓ KATTINTÁSSAL!

ÁLTALÁNOS

Az XLEX (ejtsd “ikszleksz”) az S. Horváth Ügyvédi Iroda szellemituljadon-védelmi üzletéga. Ezzel kapcsolatos tevékenységét az iroda XLEX márkanév alatt végzi. 

A ‘lex’ latin szó a jogra, törvényre utal, míg a ‘lex’ szót megelőző ‘X’ arra, hogy ezt a jogterületet és annak előnyeit szeretnénk innovatívan átadni ügyfeleink előnyére fordítani. 

A szerződő fél az S. Horváth Ügyvédi Iroda.

Az XLEX márkanevet, mint arculati elemet az ügyvédi iroda feltünteti kommunikációjában, online és offline megjelenései során, illetve szerződéses dokumentumain is.

Ha velünk kapcsolatba lép, az S. Horváth Ügyvédi Irodával és annak alkalmazottaival lép kapcsolatba, akikre az ügyvédi törvény értelmében teljes körű titoktartás érvényes minden megosztott információval, ténnyel, adattal, stb. kapcsolatban, titoktartási nyilatkozat kiadása nélkül is.

Szolgáltatásainkat teljesen online nyújtjuk, ezért nincsen szükség személyes találkozásra. 

Tevékenységünk végzése során a szokásos e-mailes és telefonos kommunikáció mellett használunk  videóhívás / videó konferencia megoldásokat is ügyfeleink kényelme érdekében.

Szolgáltatásunk az ország bármely részén igénybe vehető. Online működésünknek köszönhetően belföldön vagy külföldön bárhol ügyfeleink rendelkezésére tudunk állni.

VÉDJEGYOLTALOM

A védjegy mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások eredetének azonosítására szolgáló jogi oltalom.

Megkülönböztető képessége által az Ön termékein és szolgáltatásain használva segít a fogyasztóknak (vásárlóknak), hogy megkülönböztessék azokat mások hasonló termékeitől vagy szolgáltatásaitól.

Védjegyoltalmat kizárólag hivatali eljárás útján lehet szerezni. Magyarországon a védjegylajstromozást a Szellemi tulajdon Nemzeti Hivatala végzi. Irodánk segít a hivatali eljárás minden szakaszában a világ 93 országának hivatala előtt. 

A világ bármely országában, országonként kell megszerezni a nemzeti vagy nemzetközi védjegyoltalmat.

Jelentős költség- és energia megtakarításként az Európai Unió az európai uniós védjegy (mint regionális oltalom) az EU összes tagállamában egyszerre nyújt oltalmat.

A védjegyoltalom a lajstromozási eljárás végén a bejelentési napra visszaható hatállyal keletkezik.

Tehát a 10 éves oltalmi idő is a bejelentési naptól számítandó.

Az, hogy ténylegesen védjegyként regisztrálva lesz márkaneve/logója alapvetően két dologtól függ:

1. Oltalomképesség: a védjegytörvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott ún. oltalomképességi feltételeknek kell megfelelnie a védjegybejelentésnek. Az oltalmképesség vizsgálata nagyn sokrétű, a bírói gyakorlat és a hivatali gyakorlat változásaitól is függ és minden esetben szakértő kollegáink feladata.

2. Mások korábbi jogaiba nem ütközhet. A védjegyszűréssel részben vizsgáljuk ezeket az esetleges ütközéseket, de az effajta ütközések kockázatát – érthető okokból – nem lehet teljesen kizárni. Korábbi jogok jogosultjai bejelentési eljárás részét képező 3 hónapos felszólalási időszak alatt felszólalhatnak a bejelentés ellen, de akár a már megszerzett védjegyoltalom törlését is kérhetik később.

A fentiekről megbízásunk keretében teljeskörű tájékoztatást nyújtunk.

Ha a márkanévet logóval együtt használja, érdemes azzal együtt, vagyis ábrás megjelölésként levédetni. Ekkor nemcsak a szóelemek (márkanév), de a grafikai elemet (logó) is oltalom alá kerül. A logó levédése sem a hivatali-, sem az ügyvédi munkadíjat nem növeli.

Védjegyoltalmat szerezhet márkanevének szóvédjegyként, amely állhat betűkből, számokból, és egyéb alfanumerikus írásjelből. ezek alkothatnak egy vagy több szót, szóösszetételt és akár egy szlogent/jelmondatot is. 

Szintén levédhető a márkanévhez tartozó logó, akár egy bejelentésben is, a hivatali- vagy az ügyvédi munkadíj növekedése nélkül. Logót szóelemek nélkül szintén le lehet védeni.

Térbeli védjegyet általában termék csomagolásra, termékkialakításra vagy pl. taxik felülvilágítójára lehet szerezni,

Ez egyéb védjegyekről, pl. színvédjegy, hangvédjegy stb. kérje szakértő kollegáink tájékoztatását

 

Védjegyoltalmat szerezhet cégként/szervezetként és magánszemélyként is. Azt javasoljuk, hogy az legyen a védjegy bejelentője/tulajdonosa, aki ténylegesen használja a védjegyet.

Természetesen a védjegy tulajdonjoga bármikor átruházható és ez a hivatali lajstromban is bármikor átvezethető.

Igen, lehet több bejelentője/tulajdonosa a védjegynek. A védjegybejelentési kérelemben lehetőség van pontosan meghatározni az oltalmi igény jogosultsági arányát (%) minden bejelentő esetében. Több bejelentő esetén nem növekedik sem ügyvédi munkadíjunk, sem a hivatali díj.

A hivatali díj mértéke két dologtól függ:

1. Elsőként, az áruosztályok számától. A bejelentési alapdíj egy áruosztályra 60.000 Ft, két áruosztályra 80.000 Ft, három áruosztályra 110.000 Ft, a negyedik áruosztálytól pedig osztályonként 40.000 Ft.

2. Másodsorban, attól, hogy bejelentőként milyen gyors eljárást kér. A gyorsított eljárás (kb. 6 hónap) kétszerezi a fenti osztályonkénti díjakat, a különlegesen gyorsított eljárás (kb. 1,5+ 3 hónap) pedig két és félszeresére emeli a hivatali díjat. A gyorsítás nem emeli ügyvédi munkadíjunkat.

Az árosztályok árujegyzékbe való szerkesztése szakmai feladat, minden esetben szakértő kollegáink végzik.

A védjegybejelentési kérelemben mellékelni kell,  a márkanévvel/logóval ellátott termékek, szolgáltatások, tevékenységek listáját. Ez egy speciális módszertan és egy speciális, nemzetközi egyezményen alapuló szerint történik, Az így elkészített ‘árujegyzék’ fogja meghatároz. i, hogy a védjegyet a jogosult milyen termékek, szolgáltatások, tevékenységek körében használja, vagyis at, hogy pontosan mire terjed ki a védjegyoltalom.

A védjegybejelentés elismert bejelentési napja ún. bejelentési elsőbbséget biztosít a bejelentőnek. Ez azt jelenti, hogy ezen bejelentési nap után más már nem nyújthat be védjegybejelentés kérelmet ugyanolyan tartalommal anélkül, hogy Ön eredményesen ne tudna ellene felszólalni a fenti bejelentési elsőbbségére hivatkozva.

FONTOS: a bejelentési elsőbbség nem jelenti azt, hogy megszerete a védjegyoltalmat.

A hivatali eljárás elsőre hosszúnak tűnhet, de számos vizsgálati szakaszból áll, amelyet különböző szakértők és hivatali ügyintézők végeznek a hivatal más-más osztályain. Ezek célja, hogy csak a jogszabályoknak megfelelő védjegyek kerüljenek lajstromozásra, amelyek valóban alkalmasak lesznek bejelentő(k) jogainak érvényesítésére.

A hivatali eljárás gyorsításaként lehet kérni (1) gyosított eljárást és (2) különleges gyorsított eljárást is.

A gyorsított eljárás (kb. 6 hónap) kétszerezi a fenti osztályonkénti díjakat, a különlegesen gyorsított eljárás (kb. 1,5+ 3 hónap) pedig két és félszeresére emeli a hivatali díjat.

A gyorsítás nem emeli ügyvédi munkadíjunkat.

A bejelentés benyújtása után a hivatali eljárás alatt már nem lehet változtatni sem a logón, sem a márkanéven (vagy egyéb szóelemeken). 

Ha a logó megváltozik, ezt csak egy új bejelentésben lehet levédeni (a díjak újbóli megfizetése mellett).

A bejelentés benyújtása után a hivatali eljárás alatt már nem lehet változtatni sem a logón, sem a márkanéven (vagy egyéb szóelemeken). 

Ha a logó megváltozik, ezt csak egy új bejelentésben lehet levédeni (a díjak újbóli megfizetése mellett).

Igen, a védjegyoltalom 10 évente korlátlanul (vagyis akárhányszor) megújítható. A hivatali bejelentési díjat a megújításkor ismét meg kell fizetni. Irodánk a megújításban is tundak segíteni.

A márkanév/logó használata javasolt már azelőtt, hogy a védjegybejelentést a hivatalhoz benyújtanánk. 

Kivételt képez ez alól, ha pl. valamilyen kereskedelmi / üzleti okból egészen a bejelentés napjáig titokban szeretné tartani a márkanevet / logót a bejelentő.

A magyar védjegytörvény nem írja elő és nem is tiltja a ‘TM’ vagy az ‘R’ szimbólumok használatát. Ezeket jellemzően angol nyelvű országokban és / vagy nemzetközi védjegyeken használják, mivel azok az angol ‘trademark’ illetve ‘registered’ szavak egybetűs megjelölései. Ilyen értelemben versenyjogilag és a fogyasztók tájékoztatása szempontjából megtévesztő lehet, ha magyarországi védjegyekre használjuk. Ezen szimbólumok használata tehát a védjegy tulajdonosának saját döntése és felelőssége.