Minden családi vállalkozásokkal kapcsolatos előadáson, minden tanulmányban és szinte minden magánbeszélgetés során valamilyen formában elhangzik hogy milyen nehéz családtagokkal egy cégben dolgozni. Valóban, nehezebb, mint nem családi cégben dolgozni, hiszen a családi cégek különleges belső szervezeti felépítése a gyakorlatban akár hét alapvető érdekrendszert feszíthet egymásnak. Így nem csoda, ha a cégben dolgozó családtagok ‘tudathasadásos’ állapotban érzik magukat, miközben egyszerre próbálnak pl. apaként a fiukhoz és főnökként a beosztottukhoz beszélni.

Mégis, ha a vezetők jól működtetik, családi vállalkozásban/vállalatban dolgozni páratlan előnyökkel és örömökkel járhat, hiszen a hozzánk legközelebb állókban bízunk meg a legjobban, az ő működésüket ismerjük és a szeretteinkkel tölthetjük időnk nagyrészét.

A pszichológusok többsége azonban nem támogatja a családtagokkal való közös munkát.

Ezzel természetesen nem ártani akarnak, pusztán egy fontos családi-lélektani jelenségre hívják fel a figyelmet. Arra mutatnak rá, hogy ha a családi szerepek keverednek munkahelyi funkciókkal, a hagyományos családi szeretetrend és a megszokott családi hierarchia felbomlik. Vagyis, a család már nem tisztán érzelmi- vagy szeretet alapon fog működni, hanem már üzleti-, anyagi érdekek mentén is. Ez a családi vállalkozások/vállalatok sajátos, vegyes rendszere.

Többé semmi sem lesz ugyanolyan

Akár kényszerhelyzet, akár önkéntes vállalás szüli a családtagok közös munkáját, az érzelmi- és az anyagi/szakmai dimenziók keveredésének problémájával tisztában kell lenniük. Ebből az is következik, hogy amint a családtagok elkezdenek együtt dolgozni, pl. férj-feleség vagy szülő(k)-gyere(kek), az egymással korábban kialakított (tehát tisztán érzelmi alapú családi) kapcsolataik örökre megváltoznak. Soha többet nem lesznek “csak férj-feleség”, “csak apja-lánya”, “csak testvérek” stb. A közös cég(ek)ben való munka által kialakult anyagi és szakmai függőségi kapcsolat miatt egyszerre lesznek családtagok és kollegák.

De ezzel nincsen semmi probléma

… ha ezt a kettősséget a családtagok tudatosan és jól tudják kezelni. És valóban, számos kiváló példa van arra, hogy a gyerekek felnőtté válásakor a szokásos kirepülés/eltávolodás helyett rájönnek, hogy van tér és nyitottság (a) családi cégben való közös munkára. Számos családban megvan ez a lehetőség és számos családnak ez előnyére is válhat.

A lényeg az önismeret: a családtagoknak egyénileg és mint közösség egyaránt el kell tudniuk mérni, hogy képesek-e szakemberként is együttműködni. Egy családapa önálló egzisztencia teremtő tevékenysége ugyanis teljesen más, mint amikor úgy teszi ezt, hogy figyelemmel kell lennie a pl. beosztott családtagjai szakmai karrierjének kiteljesedésére és önérvényesítésére.

Hol az egyensúly?

A család és a cég állandó egyensúlyozásában tapasztalatom szerint az lehet a megoldás, hogy a családtagok számára éppen egy kicsivel, de mindig fontosabb a család, mint a cég. Ez fog végső soron, nehéz helyzetekben korlátot szabni annak, hogy a céges anyagi- és szakmai érdekek tönkretegyék a családi kapcsolatokat. Saját kutatásaim szerint ott kerül sor családi szakításra, ahol a családtagok jobban szerették a céget, mint egymást.

A család és a cég egyensúlyának megtartására számos eszköz és kidolgozott technikák állnak rendelkezésre, a kulcs azonban mégis a családtagok nyitottsága, önismerete és a párbeszédre való hajlandósága.

Ha családtaggal dolgozna együtt, készüljön fel arra, hogy a megszokott kapcsolat a családtaggal soha többé nem lesz ugyanolyan, mint régen. A közös munka során kapcsolatuk kiegészül egy olyan világgal, ami rengeteg örömet és sikert szerezhet az egész család számára.

Kapcsolódó: Készítse el családi cégének utódlási tervét