Családi fórum 3
Fotó: F-ACT Interiors design stúdió

A “családi fórum” kifejezés elsőre kissé túl komolynak vagy merevnek hangzik, de az idegen szó valójában egy igazi béketeremtő beszélgetést takar, ami a legtöbbször könnyed és vidám hangulatú tevékenység. Családi fórumot a családi cégek szoktak rendszeresen tartani azzal a céllal, hogy megbeszéljék az aktuális családi és céges ügyeket. És ahogyan ez lenni szokott, az ő esetükben bonyolultabb ahelyzet, mert sokszor nem is lehet elválasztani a kettőt.

De honnan is ered a családi fórum?

A családi vállalkozások által működtetett családi fórum a hagyományos családi életből ered. Egy család életében ugye mindig történik valami. Költözés, iskolakezdés, változás a munkahelyen, lakásfelújítás, kirándulás, betegség, tanulmányi versenyek, továbbtanulás… és még sorolhatnám. Amikor ezek az ügyek feltorlódnak vagy van valmi fontos dolog, amiben nem várhat a döntés, összeül a családi tanács. 

Az összehangoltan működő családok folyamatosan kommunikálnak egymással  ez azért fontos, mert így a családtagok számára jelentős dolgok mindig kellő figyelmet kaphatnak. Ezek a családok igyekeznek tudatosan elkerülni, hogy valamit – vagy valakit –  a szőnyeg alá söpörjenek, így elkerürhetik azt, hogy valamely családtag kirekesztettnek érezze magát.

A családok életében tehát a családi tanács vagy családi kupaktanács azért hasznos, mert megteremti az  összetartást és ezáltal alapvető biztonságérzetet ad a családtagoknak. A legérdekesebb az, hogy ezt nem az egyes beszélgetések eredményessége által éri el, hanem pusztán azzal, hogy párbeszéd folyik.

Ha ez egy tanács, akkor miért kell fórumnak nevezni?
Családi fórum1

Fotó: F-ACT Interiors design stúdió

A családi fórum kifejezést azért szeretjük használni, hogy jelezzük, itt céges dolgokról is szó lesz. Vagyis, munkáról, karrierről és pénzről is fogunk beszélni. Tesszük mindezt úgy, hogy a fentiek családtagjainkat és az ő élet- és anyagi körülményeiket érintik. Egy jól szervezett családi vállalkozás/vállalat – rendszeresen megtartott – családi fórumán minden olyan téma napirendre kerül, ami a cégben érintett családtagok érzelmi és anyagi biztonságára kihathat. Ezért a családi fórum a család cég legfőbb problémamegoldó tanácsa.

Kik lehetnek tagok a családi fórumon?

Egy családi cég családi fóruma akkor működik hatékonyan, ha azok vannak jelen, akik a rendelkeznek a kellő információkkal ahhoz, hogy döntéseket tudjanak hozni. Ezalatt rendszerint azokat felnőtt családtagokat értjük, akik vezető beosztásban (vezető tisztségviselő és/vagy tulajdonos) dolgoznak a cégnél.

Itt röviden kitérnék arra a gyakori jelenségre, hogy sok hazai családi vállalkozásban kisebbségi, de akár 50%-os tulajdonrésszel vannak bent olyan családtagok, akik inaktívak, vagyis nem dolgoznak a cégben. Ők osztalékra és sok esetben szavazati jogra is igényt tartó tulajdonosok és ezért a családi fórumon való részvételüket mindenképpen számba kell venni. Ez egy szervet- és családpolitikai döntés, mindeképpen legyünk tudatában, akárhogy döntünk.

Ami a gyerekeket illeti, a szemlélyes álláspontom az, hogy az ő véleményüket – amennyiben rájuk is kihatnak a döntések következményei – mindenképpen érdemes előzetesen kikérni külön beszélgetések keretében. Különösen már kamaszkorban, de ez persze minden esetben függ a gyerek(ek) érettségétől. Számukra érthető módon megterhelőek lehetnek a hosszú, céges ügyekkel vegyített megbeszélések, ezért javasolt előzetesen – és nem utólag – egyeztetni velük.

Milyen gyakran hasznos összehívni a csládi fórumot?

Rendszeresen. A rendszeresség egyben a hatékony párbeszéd alapfeltétele is. A legtöbb családi cég számára ez kéthavonta vagy negyedévente megtartott családi fórumokat jelent. A rendszeresség gyakorlatilag egy jó szokássá emelheti a családi fórumokat, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy az első négy-öt alkalom után – ha még ezekhez külső tanácsadó segítségét is kérte a család – ezek különösebb erőfeszítés nélkül lebonyolíthatóak.

Miről beszéljünk a családi fórumon?
Családi fórum 2
Fotó: F-ACT Interiors design stúdió

A napirendi pontok tekintetében nincsenek merev szabályok. Bármiről lehet beszélni, ami valamelyik családtagot érinti úgy, hogy az kihat a cég sorsára vagy működésére is. Klasszikus példák a családtag felvétele/előléptetése a cégben, a cég egy részének vagy egészének eladása, a gyerekek taníttatása, új tulajdonosok bevétele vagy a tulajdonrész újraosztása, bármi, ami költözéssel jár, házasságok, válások, stb.

Nemcsak az fontos, hogy miről beszélünk, hanem az is, hogy hogyan folyik ez a megbeszélés. Ha nem nyílváníthatja ki minden résztvevő szabadon a véleményét, illetve nem adhat hangot érzelmi szükségleteinek és anyagi igényeinek, akkor a családi fórum nem tölti be a céljàt. A megbszéléseket, különösen az első néhány alkalommal érdemes független külső szakértővel facilitálni.

Mi a teendő, ha elakadunk egy-egy témával?

A családi fórum napirendi pontjai között mindig akadnak bonyolult kérdések: konkrét vételi ajánlat érkezett a cégre, a vő állást és tulajdonrészt szeretne a cégben, a gyerek egyetemre megy és elköltözik, házassági szerződés gondolata merült fel az eljegyzés után, a szülők végrendeletet iratnak, stb.

Az ilyen és ehhez hasonló konkrét kérdésekben általános útmutatást adhat egy jól megeszerkesztett családi alkotmány, amiben pontosan ezek az alapelvek vannak lefektetve: eladó-e a családi cég vagy sem, ha igen, akkor milyen feltételek mellett, ki a családtag és ki a rokon, kik lehetnek tulajdonosok a cégben és hogyan osztjuk fel a cégtulajdont, mikor kell házassági vagyonközösségi megállapodást kötni, milyen feltételek mellett vehetünk fel családtagot a cégbe stb.

Kapcsolódó: Biztonságban a vagyon – a családi alkotmány

Vagyis, ha a az adott kérdésben elakadunk, érdemes elővenni  a családi alkotmányt. Ha nincs írott alkotmánya egy családnak, szóbeli legtöbbször akkor is van (éppen csak nincs leírva). Egy konrkét dilemma viszon jó alkalom arra, hogy elkezdjék megszerkeszteni az írott változatot.

A béke a legfontosabb, nem az igazság

Rendszeres családi fórumot működtetni bátor dolog. Ezeken a megbeszéléseken olyan dolgokat mondanak ki a családtagok, amiket hallaniuk kell és nem olyanokat, amiket hallani szeretnének. Mégis, a családi harmónia és a cég sikerességének érdekében fenn kell tartaniuk a folyamatos párbeszédet. És míg számos problémára nincs azonnali megoldás, a tudat, hogy a legfontosabb családtagok beszélnek róla és dolgoznak rajta kellő biztonságot adhat az egész családnak ahhoz, hogy derűvel tekintsen a jövőbe.