családi alkotmány thumbnailA vállalkozó családok és családi vállalkozások többsége számára elsődleges cél a családi vagyon gyarapítása és megőrzése. Ezt a megfigyelést támasztja alá az a jelenség is, hogy már a második-harmadik sikeres generációváltás után az üzleti tevékenység képes annyira kiterjedni, hogy a közösség már jobban ismeri a család nevét, mint a család által vezetett cégét vagy cégekét.

A család és a tulajdonában álló vállalkozás(ok) növekedésével azonban a családi kapcsolatok és szerepek jellemzően összetetté és ezért nehezen kezelhetővé válnak. A családtagok hirtelen számos dilemmával szembesülnek, amelyeket célszerű már a kezdetektől tudatosan kezelni: ki számít közvetlen családtagnak, kik és milyen feltételek alapján szerezhetnek tulajdonrészt a cégben, nem családtagok tölthetnek-e be vezetői tisztséget, kik és milyen mértékben részesülnek az osztalékból, eladósodhat-e túlzottan a cég, ha a családtagok megélhetéséről van szó, van-e szükség házassági szerződésekre, egyáltalán hogyan döntsön a család ezekben a kérdésekben?

Az egy fedél alatt elő és egy cégben/cégcsoportban dolgozó családtagok magán és szakmai életének szoros összefonódása, kölcsönös függése és kiszolgáltatottsága sokrétű kockázatot jelent a személyes kapcsolatokra és a családi vagyonra nézve egyaránt.

A család sikere érdekében tehát kulcsfontosságú egyetértést kovácsolni mindazok jogaira és kötelezettségeire vonatkozólag, akiknek közös érdeke a családi vagyon gyarapodása és megőrzése – ebben segít a családi alkotmány.

A családi alkotmány egy ország alaptörvényéhez hasonlóan hitvallást, alapjogokat és kötelezettségeket, valamint alapelveket fektet le, amelyek meghatározzák a családi vagyonra ráhatással bíró családtagok jogait és kötelezettségeit. Két fő célja a családi vagyon gyarapítása és megőrzése. A családi alkotmány továbbá a család erkölcsi világképét és egyedi értékrendjét megtestesítő dokumentum, amely konkrét tartalmi pontjai iránymutatást és döntési támogatást adnak családi vagyont és kapcsolatokat érintő gyakorlati kérdések megvitatásához.

Mi kerüljön családi alkotmányba?

Formáját és tartalmát tekintve minden család alkotmánya egyedi. Léteznek féloldalas és százoldalas családi alkotmányok. Szóban persze minden családi vállalkozásnál léteznek alapszabályok, azonban az aktuális generációváltási hullám és az ehhez kapcsolódó örökléssel járó növekvő anyagi és érzelmi kockázatok miatt egyre többen választják az írásos formát.

A családi alkotmány fő tartalmi elemei hagyományosan kitérnek az alábbi területekre, amelyek szinte minden vállalkozó család és családi vállalkozás életében sarkalatos pont, illetve lehetséges konfliktusok forrása a vagyon gyarapításának és megőrzésének vonatkozásában.

Az alábbi mintát használva papírra vetheti gondolatait családi vállalkozása vonatkozásában és elkészítheti saját családi alkotmányát (töltse le itt):

 1. Kommunikáció: családi fórumok rendje, összetétele, döntési mechanizmusai, informális családi összejövetelek rendje
 1. Családtagok nevelése, oktatása és taníttatása: a család világi- és vallási értékrendszere, előnyben részesített iskolák és jövőbeni vezetők számára preferált szakterületek
 1. Házasságok: házastársi vagyonközösség, házassági szerződés és öröklés feltételei, válások
 1. Családi vállalkozás szervezeti vonatkozásai:
 • Családtagok felvétele, előléptetés, kiléptetés, javadalmazás szintjei, vezetői pozíciók és tulajdonrész megszerzésének feltételei, utódlás és generációváltás folyamata
 • Nem családtagok felvétele/előléptetése vezetői pozícióba, tulajdonrész szerzésének feltételei
 1. Családi vállalkozás gazdasági-pénzügyi vonatkozásai:
 • Tulajdonrész adás-vételének feltételei családon belül és kívül
 • Befektetés/beruházás mértéke, eredmény visszaforgatása, kockázati magatartás
 • Osztalékfizetés üteme, mértéke, struktúrája
 • Külső tanácsadók (ügyvéd, üzleti tanácsadó, bankár, vagyonkezelő, mediátorok, terapeuták stb.) alkalmazása
 1. Társadalmi felelősségvállalás: a család nevével fémjelzett társadalmi-közösségi tevékenységek köre, adományok és szponzoráció mértéke

Hogyan készül el a családi alkotmány?

Egy teljes családi alkotmány elkészítése több hónapos, akár egy éves folyamat is lehet. Ez természetes, hiszen a dokumentum nehéz kérdéseket tárgyal, amelyek kifejtését az érzelmi telítettség miatt (pl. mi van, ha a családfő-ügyvezető balesetben megsérül?) egy ponton túl nem lehet siettetni.

Mivel alapelvekről és alapvető szabályokról van szó, fontos, hogy ezek az érintett családtagok egyetértésével szülessenek meg. A családi alkotmány tartalmát tehát ideális esetben a családtagok állítják össze az alapító(k), de mindenképpen ikonikus családtagok közreműködésével. Az álláspontok részletezése, közelítése történhet egyéni vagy csoportos egyeztetéseken családi összejövetelek, családi fórumok és/vagy céges megbeszélések alkalmával. Hasznos, ha egyetlen családtag – jellemzően a családfő/alapító/ügyvezető – tartja egy kézben a folyamatot és a dokumentum eredeti verzióját, amíg el nem készül.

Megeshet, hogy a folyamat megreked, hiszen bizonyos kérdésekhez maga a családfő is túl közel van és gyakori, hogy nem sikerül közös megegyezésre jutni. A folyamat elősegítésére külső tanácsadók és ügyvédek segítségét ekkor érdemes kérni – korlátozottan és alkalomszerűen. Amennyiben a külső tanácsadó vagy ügyvéd rendelkezik mediátori végzettséggel, rendkívül hasznos támogatást nyújthatnak.

Az elkészült családi alkotmány a gyakorlatban családi fórumok és taggyűlések alkalmával használható, amikor például előléptetéseket, osztalék kifizetéseket, közelgő házasságkötést, iskoláztatást és egyéb, a vállalkozást érintő sarkalatos kérdéséket tűznek napirendre. A családi alkotmány természetesen idővel elavulhat és megfelelő közös érdekből módosítható.

A családi alkotmány hosszú távú elveket és döntési mechanizmusokat fektet le, amelyekből generációk kaphatnak iránymutatást és inspirációt a mindennapi élet apró döntései, a lassan végbemenő változások nagy dilemmái vagy hirtelen traumák viharai sodrában. De a fáradság megéri, hiszen ha egy döntési helyzet kilátástalannak tűnik, mindig lesz hova fordulni. Sok erőt kívánunk saját családi alkotmánya elkészítéséhez.

Az Ön családi vállalkozása / vállalkozó családja milyen formában használ család alkotmányt: kimondatlan szabályok szerint élik az életüket vagy esetleg papírra vetettek bizonyos ‘alaptörvényeket’, amelyek segítenek tájékozódni komoly döntéseket és viselkedési formákat illetően? Köszönjük értékes hozzászólását!